Registrace do databáze TModels

Zaujala tě nabídka našich kurzů a nebo chceš s námi jet na modelingový kemp? Chceš vědět o našich akcích jako první, získat přístup k VIP nabídkám?

Zaregistruj se nyní a získáš možnost zařazení mezi naše TModels zcela zdarma. *

*Stisknutím tlačítka zaregistrovat se a po dokončení registrace, každý zaregistrovaný souhlasí s GDPR.

Uděluje po dokončení registrace souhlas společnosti T-MODELS s.r.o. IČ: 03675873, zapsané ve veřejném rejstříku vededeném u Městského soudu v Praze, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a. Rady EU č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ůdajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) zpracovávala osobní údaje z následujícího foruláře.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5ti let. Za účelem obchodního sdělení a newsletterů.

    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

              vzít souhlas kdykoliv zpět

              požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

              vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

              požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

              na přenositelnost údajů,

              podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pin It on Pinterest

Share This